Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності


Кафедра функціонує в структурі Інституту психології та соціального захисту. Утворена в травні 2006 року. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, (закінчують навчання) та магістра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 Психологія (Практична психологія).Майбутні практичні психологи вивчають комплекс психологічних дисциплін (загальна психологія; історія психології; соціальна психологія, вікова психологія, основи психологічного консультування, основи психокорекції та ін.) і професійно орієнтовані дисципліни, необхідні для роботи психолога в надзвичайних ситуаціях (екстремально-професійна діяльність у надзвичайних ситуаціях; екстремальна психологія; професійна придатність до діяльності у надзвичайних ситуаціях; психологія посттравматичної реабілітації, психологія кризових ситуацій, психологія масової поведінки, юридична психологія, військова психологія).