Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 Обсяг дисципліни: 2,5 кредити/75 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 43 години.

Завдання курсу полягають у:

- формування знань про основні поняття баз даних та знань (предметне середовище, атрибути, відношення між даними, рівні подання бази даних: зовнішній, концептуальний, внутрішній;

- формування вмінь проводити процес проектування: описування атрибутів, об’єктів, зв’язків, формування простих та складних запитів, побудову кнопкових форм, провведення операцій взаємодії з іншими офісними додатками, тощо;

- формування вмінь реалізовувати систему захисту, перевірку повноважень баз даних і знань.

 Розподіл балів: за роботу у дистанційному курсі курсанти та студенти зможуть отримати 50 балів. Решту 50 балів курсанти та студенти зможуть набрати під час складання диференційованого заліку.

 Лектор: Полотай О.І., к.т.н., доцент кафедри управління інформаційною безпекою.Автоматизована система управління дорожнім рухом