Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Мета курсу – є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та техногенної безпеки.

Мета курсу – формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

Мета курсу – формування в курсантів/студентів/слухачів необхідних теоретичних знань, вмінь та навичок з сучасних технологій стратегічного планування розвитку територій, формування умінь розробки програмнихдокументів щодо регіонального розвитку та використання сучасного проектного підходу, як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, для досягнення кінцевих результатів програми з мінімальними витратами часу та коштів.

Мета курсу – ознайомлення з ознаками та характеристиками корпоративних інформаційних систем, їх класифікації, критерії і методи вибору, проблеми інтеграції та створення єдиного інформаційного простору.