Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту магістерських дипломних робіт студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління проектами». Укл. Зачко О.Б., Івануса А.І., Кобилкін Д.С. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – 24 с.


Мета курсу – є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та техногенної безпеки.

Мета курсу – формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

Мета курсу – формування в курсантів/студентів/слухачів необхідних теоретичних знань, вмінь та навичок з сучасних технологій стратегічного планування розвитку територій, формування умінь розробки програмнихдокументів щодо регіонального розвитку та використання сучасного проектного підходу, як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, для досягнення кінцевих результатів програми з мінімальними витратами часу та коштів.

Мета курсу – ознайомлення з ознаками та характеристиками корпоративних інформаційних систем, їх класифікації, критерії і методи вибору, проблеми інтеграції та створення єдиного інформаційного простору.