Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Головні напрями роботи

- фітомеліорація девастованих та пірогенних ландшафтів;

- лісова пірологія та боротьба з пожежами у природних екологічних системах;

- інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень у сфері екологічної безпеки;

- моделювання небезпечних екологічних та геофізичних процесів;

- техногенна безпека та охорона довкілля;

- правові аспекти екологічної безпеки;

- захист населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.