Інформація про курс

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Мета курсу –  навчити курсантів (студентів) основним засадам державного нагляду та контролю, адміністративно-правової діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки, проведенню перевірок АРС та формувань, ліцензування у сфері цивільного захисту, вивчити правові засади, структуру та роль спеціально уповноважених органів виконавчої влади цивільного захисту.

Обсяг дисципліни:

3 кредити/90 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, семінарських занять 16 годин, самостійної роботи 58 години.

Форми навчання

лекції, семінарські заняття, самoстійна робота. 

Форми контролю

поточний контроль:

·                     тестування;

·                     письмова контрольна робота,

·                     реферативні доповіді.

підсумковий контроль

·                     диференційований залік.

допуск до підсумкового контролю успішне виконання письмової контрольної роботи, здача рефератів, успішне складання тестів у ВУ.

Викладачі

Лаврівський М.З., викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів