Інформація про курс

Мета курсу поглиблення знань про наукову картину світу, надання відомостей про сучасні та класичні математичні методи та закладання теоретичної бази для подальшого вивчення фахових дисциплін; формування у студентів уявлення про математику як про фундаментальну дисципліну, що лежить в основі усіх технічних наук і є теоретичним апаратом для моделювання процесів і явищ в суспільстві і природі, розвиває навички логічно й алгоритмічно мислити.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань про основні поняття і методи математичної науки; формування і розвиток логічного мислення та пам’яті; формування вмінь самостійно здобувати, осмислювати і застосовувати математичні знання, користуватися необхідною літературою; формування вмінь використовувати математичні знання для створення математичних моделей певних явищ чи процесів.