Інформація про курс

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Володимир Слободяник

Курс психологія управління має на меті осмислення  досвіду роботи в організації з точки зору процесу управління та спрямовується на закріплення практичних навичок і умінь з використання методик діагностики психологічного клімату в організації, оптимізації процесу прийняття управлінських рішень тощо.

         Закріплення навичок та оволодіння культурою прийняття психолого-управлінських рішень здійснюється шляхом виконання письмової роботи „Вплив психологічних чинників на систему управління організації”.