Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Wednesday 1 December 2021 7:44 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Англійсько-український словник
A

ablating [ablative] composite

абляційний композиційний матеріал

ablating [ablative] insulator

абляційний ізоляційний матеріал

ablating [ablative] plastic

 абляційний пластик


ablation phenomenon

картина абляції


ablation testing

випробування на абляцію, абляційне випробування

ablation [ablative]

абляційний захист, теплозахист абляцією [виносом маси]

ablation [ablative] performance

 абляційна характеристика, характеристика винесення маси

ablative

покрив

ablative heat [thermal]

абля- ційний теплозахист

ablative material performance

характеристика абляційного матеріалу