Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Sunday 17 October 2021 3:54 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Англійсько-український словник
В

Ви повинні тут ввести значення.

парціальний впуск або підвід

Е

еxothermic intermetallic

екзотермічні інтерметалічні реакції

еxtinguishable

що піддається гасінню

ехsiccator

сушильна шафа

ехsіссаtion

висушування; осушення; зневоднення

ехtender

наповнювач; (сухий) розчинник

ехtension

розтягнення; подовження; подовжена частина; подовжувач; нарощування рукавної лінії

ехtension оf fire

поширення пожежі

ехtent of burning

 площа або межі поширення горіння

ехtent оf fire protection

кількість і рівень заходів забезпечення по-жежної безпеки