Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Thursday 11 August 2022 8:41 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Англійсько-український словник
О

оf application

інтенсивність подачі (вогнегасної речовини)

оf combustion

швидкість або інтенсивність горіння

оf detonation

швидкість детонації [поширення вибуху]

оf evaporation

швидкість або інтенсивність випаровування; паропродуктивність

оf fire

інтенсивність або режим горіння

оf fire development

швидкість [темп] розвитку пожежі

оf fire resistancе

безперервність вогнестійких (огороджувальних) конструкцій;

оf fire spread

швидкість поширення або розповсюдження пожежі

оf fire travel

швидкість поширення полум’я

оf flow

витрата (рідини, газу); швидкість потоку