Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Saturday 26 September 2020 5:37 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Англійсько-український словник
Q

quad

жарг. «четвірка» (пожежний автомобіль, обладнаний драбиною і помпою)

qual(ification) test

перевірка відповідності технічним умовам

qualitative

якісний аналіз

quality control equipment

апаратура для контролю якості

qualit||y

(висока) якість; сорт; цін- ність; властивість; (високо) якісний

quantitative

кількісний аналіз

quantity

кількість; величина; параметр

quantum

кількість, сума

quarl(e)

фасонна вогнетривка цегла

quart

кварта (США 0,946 л для рі- дин, 1,101 л для сипучих тіл; Бр 1,136 л для рідких і сипучих тіл)