Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Sunday 4 June 2023 4:34 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
І

Інгібіювання процесу горіння

– дезактивація (нейтралізація) молекулами вогнегасної речовини (інгібітора горіння) активних вільних радикалів полум`я, які утворюються під час горіння і які зумовлюють велику швидкість (ланцюговість) реакції горіння.

Індикатор

- 1) покажчик певної інформації. 2) прилад для визначàння, вимірювання фізичних величин.

Індукції період у процесі самозаймання

-  час від моменту досягнення температури самонагрівання до моменту самозаймання горючого середовища.

Інерційність

уповільнена зміна стану будь-якого механізму, пристрою тощо, як реакція на вплив зовнішніх умов, дій тощо.

Інерційний парашут

-  див. пожежно-рятувальний засіб – інерційний пристрій.

Інжектор

-  струминний насос (помпа) для нагнітання рідин, пари, газів під високим тиском.

Інспектор

- службова особа в державних установах, яка здійснює нагляд і контроль за виконанням законів, постанов, правил, інструкцій тощо.

Інспекція

-  1) (процес) нагляд за додержанням встановлених правил різними установами, організаціями тощо. 2) державний або відомчий орган, що здійснює інспектування чого-небудь.

Інститут

-  назва деяких науково-дослідних установ, а також вищих навчальних закладів.

Інструктаж

– процес навчання чи повторення обов`язкових до виконання правил чи методів певної діяльності.