Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Tuesday 16 August 2022 9:23 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
І

Іонізація

-  утворення іонів та вільних електронів з електрично нейтральних атомів і молекул.

Іскріння

утворення (виникнення) електричних іскор.

Іскра

- 1) палаюча, тліюча або розжарена до світіння дрібна частинка будь-якої субстанції. 2) назва електричного розряду у газі.

Іскробезпечне електричне коло

- електричне коло, виконане таким чином, що електричний розряд або її нагрівання не можуть запалити вибухонебезпечне середовище за певних умов випробування.

Іскробезпечне електрообладнання

- вибухозахисне електрообладнання з видом вибухозахисту  - " i " (іскробезпечне електричне коло).

Іскровловлювач

- пристрій, призначений для вловлювання  іскор з димового чи газового потоку від різних джерел з метою їх нерозповсюдження в навколишньому середовищі.

Іскрогасник

- пристрій, в якому  іскри, що проходять крізь нього, активно охолоджуються і гаснуть.

Іспит

форма підсумкового контролю знань, умінь, навичок після певного курсу навчання.

А

Абревіатура

- слово, утворене з перших літер або з початкових елементів усіх слів словосполучення.

 

Авіаційна охорона лісів від пожеж

- організаційно-технічна система  попередження, виявлення та гасіння пожеж у лісах за допомогою  пожежної авіації.

5.GIF