Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Sunday 24 January 2021 9:36 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Г

Г-1

- літерові позначення однієї з категорій приміщень та будинків виробничого та складського призначення за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

 

Газ

- загальна назва речовин, молекули яких існують у завислому стані і здатні вільно  дифундувати у оточуючий простір.

 

Газгольдер

- місткість у вигляді наземного резервуара сферичної (кулястої), або циліндричної форми для зберігання певного газу.

Gazgolter.JPG

Гази вихлопні

- відпрацьовані гази дизельних та карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння.

Газоаналізатор

 прилад, за допомогою  якого  визначається якісний та кількісний склад певного газовидного середовища.

Gazonarizatel.JPG

Газобалон

– металева товстостінна посудина для утримання газу в стисненому чи зрідженому стані.

Gazobaloni.JPG

Газобалонний автотранспорт

- автотранспорт, двигун якого рацює на горючому газі, що міститься у стисненому чи зрідженому стані в газобалонах, закріплених на шасі чи кузові.   

Газоводонагрівач

прилад для нагрівання води теплом від спалення горючого газу.

Газовоз

транспортний засіб, призначений для перевезення ємностей зі зрідженим чи стисненим газом.

Gazovoz.JPG

Газогенеруючий елемент

- джерело робочого газу для порошкових вогнегасників.