Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Tuesday 21 January 2020 6:48 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Г

Гама-випромінювання

- потік електромагнітних променів з довжиною хвилі до 1 Ангстрем.

Гармошка рукавна

– пожежний нагнітальний рукав, або декілька з`єднаних між собою рукавів, складені у формі ламаної лінії.

Гасіння

- припинення або послаблення дії, прояву, розвитку чого-небудь.

Глушник автомобільний

- деталь, призначена для зменшення сили звуку вихлопу з двигуна автомобіля.

Гнучке протипожежне нормування

індивідуальний підхід до розробки протипожежних вимог для кожного обкта з урахуванням його особливостей.

Голка запірна

тонкий металевий стрижень, загострений на кінці, що призначається для  перекривання (запирання) певного отвору, припиняючи прохід газу чи рідини.

Головешка

– див. Палаючий уламок.

Головка

–– чільна (кінцева) частина чого-небудь.

Головка розпилювальна

пристрій для розпилювання (розпорошення) під тиском рідин, аерозолів, пилу тощо.

Горіння

- це екзотермічний фізико-хімічний процес інтенсивного окиснення речовини, який започатковується та супроводжується появою вогню та переважно диму.