Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Thursday 28 January 2021 6:28 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Ж

Жалюзі

- (техн.) пристрій у вигляді короба з вертикальними чи горизонтальними рядами пластин (платв), між якими є щілини постійного або регульованого розміру

Жар²

- тепло, що випромінюється від чого-небудь нагрітого, розжареного.

Жар¹

розжарена (розпечена) тверда фаза продуктів горіння, що випромінює світло.


Жара

- характеристика температурного режиму в певному просторі.

Жаростійкість

здатність матеріалу за умов тривалого впливу високих температур зберігати або в незначній мірі змінювати свої фізико-механічні властивості.

Жевріння

- процес безполуменевого догоряння твердого горючого матеріалу після закінчення його полуменевого горіння.

Жердина

- висушена або тільки-но зрізана міцна довга деревина без бічних гілок.

Жерло

- 1) вхідний отвір опалювальної печі. 2) вихідний отвір димаря.

Жертва пожежі

людина, яка загинула внаслідок безпосередньої дії на неї небезпечних факторів пожежі.

Жетон

невеликий матеріальний знак певного призначення.