Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Thursday 27 February 2020 10:14 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Л

Ліквідація

- знищення, припинення існування кого-або чого-небудь.

Лінія

 конструктивно виконаний шлях, канал для переміщення, пересилання, передавання тощо  чого-небудь.

Літер

- (стар.) умовна назва пожежних нагнітальних рукавів по класифікації за їх діаметром.

Ліфт

споруда, призначена для вертикального транспортування людей та вантажів на поверхи у багатоповерхових  будівлях.

Ліфтовий підіймач автодрабини

- люлька для механічного переміщення людей та обладнання вздовж висунутої пожежної автодрабини.

Ліхтар

освітлювальний пристрій з автономним джерелом енергії.

Лабораторія

— спеціальне приміщення з комплексом  обладнання (приладами, апаратами, матеріалами тощо) для проведення  досліджень, експериментів, випробувань тощо.

Лакування

-  процес покриття поверхні виробів тонким шаром лаку

Лампа

– 1) пристрій для випромінювання теплової, електричної, світлової енергії. 2) електронний прилад.

Ланка ГДЗС

- сформована на пожежі група газодимозахисників в кількості не менше трьох осіб, об`єднана поставленим завданням та єдиним керівництвом.