Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Thursday 19 May 2022 1:48 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Н

Навантаження

кількісна характеристика будь-якого стану, явища, процесу тощо.

Навичка

певне автоматичне вміння, набуте досвідом та довготривалим тренуванням.

Навколишнє середовище

- сукупність природних та антропогенних об`єктів, серед яких людина існує і здійснює свою діяльність.

Навмисний

здійснений свідомо, з певним наміром.

Навпомацки

не бачачи нічого, за допомогою дотику рукою до оточуючих предметів.

Навчальна пожежна частина

- окремий структурний підрозділ навчального закладу пожежної охорони.

Навчання

1) (процес) набування знань, умінь, навичок. 2) (вид тренувань) відпрацювання конкретних практичних дій з певного фаху.

Нагар

- залишки твердих спечених продуктів згоряння на негорючій поверхні у зоні горіння.

Нагляд

1) спостерігання, перевірка з метою контролю за виконанням певних правил. 2) назва органу, що здійснює таке спостереження.

Нагнітання

- (техн.) процес зосередження газу в   герметичній посудині (балоні, резервуарі  тощо) шляхом його штучного стискання.