Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Friday 19 August 2022 4:34 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Н

Начальницький склад

атестований особовий склад державної пожежно-рятувальної служби.

Нашивка

- тканинна емблема посадового рангу її власника, яка нашивається на рукав форменої одежі пожежника.

Неізольований ("голий") електропровід

– електричний провідник у вигляді голого дроту або шини.

Невідповідність

характеристика такого, що не задовольняє певним вимогам.

Негорючість

- нездатність речовини, матеріалу самостійно горіти.

Недопалок

- догораючий залишок твердого горючого тіла.

Нейтралізатор зарядів статичної електрики

пристрій, який нейтралізує заряджену поверхню чи простір шляхом продукування йонів чи електронів, які рекомбінують з зарядами статичної електрики.

Необережне поводження з вогнем

1)- застосування кимсь вогню без урахування можливих небезпечних наслідків поводження з ним.

2)- назва однієї із статистично облікової причини пожежі.

Непридатність

характеристика такого, що не може задовольнити певні вимоги.

Непридатне для дихання повітря

– повітря, якене задовольняє фізіологічній потребі людини щодо дихання.