Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Friday 19 August 2022 5:43 AM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
Н

Норма

(фізична) встановлена міра відносної кількості чого-небудь.

Норматив

критерій, відповідно до якого розраховується, виконується, чи оцінюється будь-яка робота, процес тощо.

Нормативна пожежно-технічна робота

- забезпечення відповідності офіційних проектних, виробничих або господарських рішень чинному державному законодавству з питань пожежної безпеки.

Нормативне регулювання у сфері пожежної безпеки

- встановлення уповноваженими органами у нормативно-правових актах обов`язкових до виконання вимог пожежної безпеки.

Норми пожежної безпеки

 - нормативні документи, що встановлюють принципи, критерії та вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об`єктів, технологій, робіт, продукції, а також щодо систем запобігання пожежам та протипожежного захисту, науково-дослідної роботи в пожежній сфері тощо.

Носовий затискач

- пристосування типу защіпки, призначене для закривання носових отворів людини, яка  користується штучним  апаратом дихання.

Ноші

- спеціальне знаряддя у вигляді легкого розкладного ліжка з ручками, призначене для перенесення людини у лежачому стані.

Нумерація

– позначення групи однорідних предметів, ознак тощо рядом послідовних чисел.