Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Sunday 24 January 2021 8:49 PM
Сайт: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Курс: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Глосарій: Глосарій
І

Інструктор пожежної охорони

- назва інспекторської посади в системі невоєнізованої професійної пожежної охорони.

Інструкція

-  зведення настанов, правил, щодо  порядку та спосібів виконання, або додержання чого-небудь.

Інструмент

- знаряддя, пристрій або їх сукупність, що призначені для виконання певної роботи.

Інтегрований контрольний прилад протигазу

- інформаційний  міні-пульт, на якому відображується тиск в балоні, температура навколишнього середовища та час, що залишився для роботи в апараті.

Інтенсивність

- кількісна характеристика протікання будь-якого процесу чи події.

Інформативність установки пожежної сигналізації

- характеритстика установки, яка визначається кількістю різновидів  сповіщень.

Інформаційна ємність установки пожежної сигналізації

 - кількість під`єднаних для контролю шлейфів пожежної сигналізації.

Інфрачероне випромінення

- електромагнітні коливання невидимого діапазону спектра з довжиною хвилі 0,78 - 340 мкм.

Іонізатор повітря

- пристрій для насичення  повітряного середовища іонами.

Іонізаційна камера пожежного сповіщувача

- закритий об`єм всередині пожежного димового сповіщувача, в якому повітря іонізується спеціальним джерелом радіоактивного випромінення.