Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Friday, 9 June 2023, 1:51 PM
Site: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Course: Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Вірт-універ)
Glossary: Глосарій
Є

Ємкість

- це назва параметру електричного конденсатора.

Ємність

- загальна назва будь-якої штучної прожнистої посудин. 

989.JPG

Ї

Їдкість

– це властивість речовини хімічно руйнувати матерію або викликати подразнення в організмі людини.

Їдкий дим

- дим, що містить в собі їдкі речовини і тому здатний неприємно подразнювати слизові оболонки органів відчуття людини.

Їзда

 - (техн.) переміщення людини з використанням твердопірного механічного засобу пересування.

І

Ізолююча здатність вогнегасної піни

- властивість піни перешкоджати проникненню крізь її шар парів, газів та теплового і світлового випромінювання.


Ізолюючий вогнегасний засіб

- речовина, яка відокремлює собою горючий матеріал від оточуючого повітря, чим саме перешкоджає доступу кисню в зону горіння, внаслідок чого горіння припиняється.

Ізолюючий протигаз

 - див. протигаз ізолюючий.

Ізолятор електричний

-  спеціальний виріб із діелектричного  матеріалу (фарфор, скло тощо), що призначений для кріплення струмопроводів та для їх електричної ізоляції від інших частин електрообладнання.

Ізоляція ²

- (матеріал, виріб) - загальна назва матеріалу, який є непроникним для чого-небудь (наприклад., теплоти, електричного струму, вологи, звуку тощо).