Безпека

- (фізична) (для когось, чогось) стан відсутності для людей, матеріальних цінностей та довкілля  будь-якої загрози, або стан їх захищеності від можливої загрози.

» Глосарій