Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Англійсько-український словник


 Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все

N

naked cable

неізольований кабель

naked flame

відкрите полум’я

napalm container

напалмовий  бак

narrow flame

гостре полум’я (лютівної лампи)


National on fire prevention and control commission

національна комісія з пожежної профілактики та боротьби з пожежами

National Fire Protection association

Національна асоціація пожежного захисту

National on urban problem commission

пожежна комісія по проблемам містобудування

National research council’s on fire research committee

комітет з науково-дослідних робіт в галузі пожежогасіння при національній науковій раді

national transportation safety board

 національний комітет з транспортної безпеки

natura scale

числовий масштаб


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все