Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Англійсько-український словник


 Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  998  (Dalej)
  Wszystkie

(

(pressure)

 1.  absolute абсолютний тиск 
 2. actual ~ істинний тиск 
 3. actuating ~ робочий тиск
 4.  air ~ тиск повітря, атмосферний тиск 
 5. ambient ~ оточувальний або зовнішній тиск, тиск навколишнього середовища 
 6. atmospheric ~ атмосферний тиск 
 7. axial ~ осьовий тиск 
 8. back ~ протитиск; зворотний тиск 
 9. barometric ~ барометричний тиск 
 10. bearing ~ опорний тиск, реакція опори 
 11. blast ~ (ударний) тиск вибухової хвилі; тиск дуття 
 12. boost ~ тиск надування або підпомповування 
 13. capillary ~ капілярний тиск 
 14. combustion ~ тиск при згорянні
 15.  delivery ~ напірний тиск, тиск нагнітання; тиск на виході 
 16. differential ~ перепад тиску, різниця тисків; надлишковий тиск
 17.  directionless ~ гідростатичний тиск 
 18. discharge ~ тиск на виході
 19. dissociation ~ пружність [тиск] дисоціації 
 20. dynamic(al) ~ динамічний тиск, швидкісний напір 
 21. effective ~ ефективний тиск
 22.  entrance ~ тиск на вході 
 23. equilibrium ~ рівноважний тиск
 24.  excess(ive) ~ надлишковий тиск (понад атмосферний)
 25.  explosion ~ тиск спалаху
 26.  face ~ тиск на поверхню
 27.  fluid ~ тиск текучого середовища; гідростатичний тиск
 28.  gas(eous) ~ тиск газів 
 29. gauge ~ манометричний [надмірний] тиск 
 30. head ~ гідравлічний напір
 31.  hose ~ тиск у пожежному рукаві 
 32. hose-end ~ тиск на виході з рукава 
 33. hydraulic ~ гідравлічний тиск 
 34. hydrostatic ~ гідростатичний тиск 
 35. ignition ~ початковий тиск при займанні, тиск займання
 36.  impact ~ динамічний тиск; швидкісний напір; ударне навантаження
 37.  indicated ~ індикаторний тиск; значення тиску
 38.  inlet [intake] ~ тиск на впуску [вході]
 39.  kinetic ~ динамічний тиск; швидкісний напір 
 40. liquid ~ тиск в гідросистемі; тиск (в точці) рідини 
 41. local ~ місцевий тиск 
 42. low ~ низький тиск
 43.  manifold ~ тиск на всмоктуванні [вході] 
 44. manometer ~ манометричний [надмірний] тиск 
 45. mercury ~ тиск (виражений висотою) ртутного стовпа
 46. negative ~ від’ємний тиск; тиск нижчий від атмосферного, вакуумметричний тиск, розрідження 
 47. net pump ~ корисний напір насоса 
 48. operating ~ робочий тиск
 49.  opposite ~ протитиск
 50.  osmotic ~ осмотичний тиск 
 51. outlet ~ тиск на випуску [виході] 
 52. partial ~ парціальний тиск 
 53. percolation ~ тиск фільтрації
 54.  plug ~ тиск в гідранті; тиск у рукавах, приєднаних до гідранта
 55.  positive ~ додатковий тиск; тиск вищий від атмосферного 
 56. potential ~ статичний напір
 57.  pumping ~ тиск накачування; напір помпи
 58.  ram ~ тиск швидкісного напору, динамічний тиск, швидкісний напір; повний тиск
 59.  reaction ~ реактивний тиск; тиск у камері згоряння 
 60. relative ~ відносний тиск
 61.  residual ~ залишковий тиск
 62.  sea-level ~ тиск на рівні моря
 63.  standard (atmosphere) ~ нормальний атмосферний тиск (760 мм ртутного стовпчика) 
 64. static ~ статичний тиск 
 65. subatmospheric ~ тиск нижчий від від атмосферного, вакуумметричний тиск, розрідження 
 66. superatmospheric ~ тиск вищий атмосферного
 67.  surface ~ двомірний (поверхневий) тиск 
 68. surplus ~ надлишковий тиск 
 69. total (head) ~ повний [сумарний] тиск, повний напір
 70.  transitory ~ різке підвищення тиску частини газу, яка безпосередньо примикає до фронту вибухової хвилі в умовах швидкого згоряння горючої суміші/речовини 
 71. unit ~ питомий тиск 
 72. uplift ~ протитиск 
 73. upward ~ тиск знизу вгору 
 74. upward hydrostatic ~ гідростатичний протитиск 
 75. vacuum gauge ~ вакуумметричний тиск
 76.  vapo(u)r ~ пружність [тиску] пари
 77.  velocity ~ швидкісний напір 
 78. water ~ гідравлічний тиск 
 79. water column pressure ~ тиск водяного стовпа
 80.  wave ~ тиск хвилі
 81.  wind ~ тиск вітру 
 82. working ~ робочий тиск

1

100 octane gasoline

бензин з октановим числом 100

A

abacus

 номограма

abatement

ослаблення

Abel closed tester

прилад Абеля із закритим тиглем [чашкою] (для визначення температури спалаху)


ability

здaтність

ablate

піддавати(ся) абляції

ablating

абляці́йний

ablating shell

конструкція абляційної оболонки; абляційне [теплозахисне] покриття


ablating [ablation, ablative]

~ абляційне покриття
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  998  (Dalej)
  Wszystkie