Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Глосарій курсу
Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

І

Інформаційно-комунікаційна система (ІКС)

це сукупність інформаційних систем, мереж і каналів передачі інформації, засобів комунікації і управління інформаційними потоками.
Цей термін є вітчизняною адаптацією англійського терміну Information and communications technology, що широко застосовується у світовій практиці, та відповідає напряму підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 6.170101 – “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”.(Вікіпедія)

А

Автоматизована система (АС)

це організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію і поєднує у собі обчислювальну систему, фізичне середовище, персонал та інформацію, яка обробляється.

Атака

це спроба реалізації загрози.

Б

Безпека інформації

це стан інформації, в якому забезпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації.

В

Вади захисту

це сукупність причин, умов і обставин, наявність яких може призвести до порушення нормального функціонування системи або політики безпеки інформації.

Д

Доступність

це властивість інформації, завдяки якій уповноважені користувачі можуть використовувати її згідно з правилами, встановленими політикою безпеки, не очікуючи довше заданого (невеликого) проміжку часу.

З

Загроза

це будь-які обставини чи події, що можуть спричинити порушення політики безпеки інформації та (або) нанесення збитку ІКС.

Захищена комп'ютерна система

це комп'ютерна система, що здатна забезпечувати захист оброблюваної інформації від визначених загроз.

К

Комп'ютерна система

це сукупність програмно-апаратних засобів, яку подають на оцінювання. Під оцінюванням тут розуміють експертне оцінювання захищеності інформації в системі, яке є складовою експертизи або сертифікації на відповідність чинним нормативним документам і стандартам. 

Конфіденційність

властивість інформації, завдяки якій лише вповноважені користувачі мають змогу її отримувати (тобто ознайомлюватися з інформацію).


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все