Історія зарубіжної літератури

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ


СЛТОгляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

К

КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД

КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД – різновид перекладу, в якому перекладач додає до тексту першотвору свої пояснення. Такі пояснення можуть подаватися в тексті твору або ж у примітках. Потреба в коментованому перекладі постає, коли перекладений текст може бути незрозумілим читачеві через велику семантичну відстань між першотвором і перекладом у часі або просторі (незрозумілі подробиці, антропоніми, топоніми, відмінність національного менталітету, різні традиції тощо). Так, існують обопільні труднощі сприйняття східних літератур європейськими читачами, а західних літератур – азійськими. Наприклад, характерною рисою китайської літератури є схильність до алюзій на національну минувшину, на напівміфологічні події, про які європейський читач не має уявлення. Але ж з труднощами зустрічається й китаєць, читаючи переклади з європейських мов. Подібні перешкоди (хоча й меншої концентрації) містить переклад з будь-якої мови. В таких випадках кит. традиція включає роз'яснення безпосередньо в текст перекладу. Подібний коментований переклад у минулому був досить поширеним і в Європі, але сьогодні теоретики переважно заперечують його. А втім, М.Рильський мав рацію, твердячи, що, як виняток, він прийнятний. Наприклад, для перекладу заголовку драми молдавського письменника Й.Друце "Каса маре" в слов'янських мовах немає відповідника чи бодай еквівалентної заміни. Але донести семантику цього словосполучення конче необхідно, бо воно містить ключовий образ твору, є його домінантою. Перекладач на російську мову І.Хазін спромігся це здійснити, вклавши в уста одного з персонажів – носія відвічної народної мудрості діда Йона – своєрідний коментар, слова, котрих немає в першотворі (вони там непотрібні): "Це не дім для життя. Дім для життя всюди домом зветься, а "Каса маре" – це "великий дім".

Частіше новітні перекладачі використовують примітки. Так зробив В.Мисик – перекладач рубаїв Омара Хайяма. Неясні місця витлумачуються в примітках, наприклад "...до товариства тих, кому сім тисяч літ". – За часів Хайяма мусульмани налічували з дня створення світу сім тисяч років. Тут йдеться про мерців". Таких приміток небагато: 38 на 306 рубаїв. Та без них читач багато чого не зрозумів би. Подібним чином роблять перекладачі збірок вибраних поезій Рильського польською мовою. Наприклад, у примітці до вірша "Шевченко" перекладачем В.Слободяником дано пояснення, хто такий М.Костомаров, розкрито алюзію на "Гайдамаків", визначено, що слова cichy wisniowy – переклад літературної цитати: відомого (українському, але не польському читачеві) шевченківського рядка: Садок вишневий коло хати. Наявність більшої або меншої кількості коментарів безпосередньо залежить від культурного рівня передбачуваного читача. Так, І.Франко, що адресувався до широкого (часом не дуже освіченого) читача свого часу вважав за потрібне супроводжувати переклади більшою кількістю коментарів, ніж заведено тепер. Анатолій Волков