Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Семінар 2. Антична література (давньогрецька)

 

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

Питання:

 1. Естетична неповторність античної літератури. Етапи античної літератури.
 2. Давньогрецька міфологія:

-            які боги належать до «молодшого покоління»?

-            які боги належать до «старшого покоління»?

-            перечисліть муз і вкажіть сфери їх покровительства

-            назвіть подвиги Геракла.

 1. «Гомерівське питання». Прочитайте 1, 6, 14, 16, 22, 24 пісні «Іліади» та 1, 2, 5, 22, 23, 24 пісні «Одіссеї». Наведіть приклади характерних рис епічного стилю Гомера.
 2. Афінська трагедія. Прочитайте трагедію Софокла «Цар Едіп».
 3. Українські перекладачі давньогрецької літератури.

 

Завдання:

Перекладіть англійською мовою та поясніть значення і походження виразів:

скринька Пандори –

Геркулесові стовпи –

Авгієві стайні –

Гордіїв вузол –

Прокрустове ложе –

Сізіфова праця –

муки Тантала –

нитка Аріадни –

Езопова мова –

Дамоклів меч –

 

Що означають давньогрецькі імена:

Філодем

Каллінік

Протагор

Іфікрат

Діоген

Арістипп

Андромаха

Поліксена

 

Яке давньогрецьке ім’я означає:

«дар Зевса»

«рижий кінь»

«батьківська слава»

«переконлива мова»

«начальник думки»

«той, хто припиняє війну»

 

Список літератури:

 

 1. Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность: К 80-летию Ф. А. Петровского (Сб. статей). – М., 1972. – С. 90-103.
 2. Арістофан Комедії : Пер. із старогрецької / Арістофан. – Харків : "Фоліо", 2002. – 511 с.
 3. Боннар А. Греческая цивилизация: Кн. 1. – М., 1992.
 4. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с франц. – М., 1992. Кн. 2.
 5. Бохенський, Яцек Античність після античності : есе / Яцек Бохенський ; з польської переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Піраміда, 2012. – 152 с.
 6. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. – 384 с.
 7. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. – М., 1987. – С. 8-76.
 8. Гомер Одіссея / пер. із старогрецької Б. Тена ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2002. – 574 с.
 9. Жадань і задумів неспокій. З творчої спадщини Бориса Тена. – Київ: Радянський письменник, 1988.
 10. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. – К., 1993.
 11. Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. Тисяча крилатих латинських висловів. – К., 1988.
 12. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1993.
 13. Леся Українка Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т2. – К.: Видавництво «Наукова думка», 1975. – 369 с. [У цьому томі розміщено перекладацьку спадщину поетеси] Уривок «Одіссеї» Гомера. – Пісня ІІІ, IV. – С.295-307.
 14. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис. – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.
Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 7:50 PM