Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

Питання:

 1. Греко-римський еллінізм.
 2. Література доби Августа. Ідеологія Августа.
 3. Гурток Мецената.
 4. Вергілій: «Буколіки», «Георгіки», «Енеїда». Прочитайте: четверту еклогу «Буколік»;  2, 4, 6 пісні «Енеїди», IV книгу «Георгік», твір Івана Франка «Грамотика, або Мужицька приправа».
 5. Творчість Горація. Прочитайте різні переклади оди Горація «До Мельпомени» (III, 30).
 6. Овідій «Метаморфози». Прочитати 243-299 вірші з Х книги «Метаморфоз».
 7. Українські перекладачі давньоримської літератури.

 

Список літератури:

 

 1. Бохенський, Яцек Античність після античності : есе / Яцек Бохенський ; з польської переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Піраміда, 2012. – 152 с.
 2. Вергілій Енеїда / Публій Вергілій Марон ; переклад з латинської Михайла Білика ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2003. – 348 с.
 3. Гаспаров М. Л. Введение. Начало римской литературы // Хрес­томатия по ранней римской литературе / Ред. К. П. Полонская, Л. П. Поняева.- М., 1984.- С. 4-13.
 4. Гаспаров М. Л. Овидий в изгнании // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта,— М., 1979.— С.189—224.
 5. Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской литературе // Культура древнего Рима: Т. 1.— М., 1985.- С. 300—335.
 6. Содомора Андрій «Жива античність». – Львів: Срібне слово, 2009. – 184 с.

7. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 7:51 PM