Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

 

Питання:

 1. Життя і творчість Данте Аліг’єрі.
 2. «Божественна комедія» в контексті літератури середньовіччя. 
 3. Значення та історія назви поеми.
 4. Алегоричний зміст «Божественної комедії». Можливе трактування.
 5. Композиція поеми. Роль і значення числа три в поемі.
 6. Основні теми і образи твору.
 7. Художні особливості поеми. Поетична майстерність Данте.
 8. Як ви розумієте слова О.Седакової: «Данте – «Перший Поет європейської цивілізації».

 

Завдання:

Прочитати «Божественну комедію» Данте Аліг’єрі.

Детально опрацювати пісні: Пекло – 1, 5, 19, Чистилище – 1, 2, 30, Рай – 1, 31, 33.

 

Список літератури:

 1. Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура / И.Н. Голенищев-Кутузов ; Академия наук СССР, Институт мировой литературы имени А.М. Горького. − Москва : Наука, 1971. – 550 с.
 2. Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культу­ра.- М., 1988.
 3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искус­ство, 1972.
 4. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. − Київ : Центр учбової літератури, 2007. − 247 c.
 5. Данте Алігієрі : Бібліографічний покажчик / Уклад. М. Мороз; Б-ка іноземної л-ри м. Львова. − Львів, 1970. − 54 с.
 6. Данте Аліґ'єрі Vita nova. Нове життя / Данте Аліґ'єрі ; [редакція перекладу Григорія Кочура]. − Київ : Дніпро, 1965. − 132 с.
 7. Данте Аліґ'єрі Божественна комедія : пекло : пісні І-ХІ / пер. М.Стріхи. Данте й Україна : матеріали до бібліографічного покажчика / С.Білоконь. − К. : [б.в.], 1994. − 59 с.
 8. Данте Аліґ'єрі Божественна комедія : поема / Данте Аліґ'єрі ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб'язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607 с.
 9. Данте Аліґ'єрі Божественна комедія. Пекло. La Divina Commedia. Inferno / Данте Аліґ'єрі ; пер. з італ. Богдан І. Лончина. − Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2007. − 276 с.
 10. Доброхотов А. Л. Данте Алигьери / Александр Львович Доброхотов. − Москва : Мысль, 1990. − 208 с.
 11. Еліот Т.С. Данте / Томас Стернз Еліот // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.368-380.
 12. Здолавши півшляху життя земного : "Божественна комедія" Данте та її українське відлуння / перекладач та упорядник М.В. Стріха. − Київ : Факт, 2001. – 133 с.
 13. Леся Українка Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т2. – К.: Видавництво «Наукова думка», 1975. – 369 с. [У цьому томі розміщено перекладацьку спадщину поетеси] Уривок з «Божественної комедії» Данте – Пекло, Пісня V. – С.305
 14. Свєнціцький І. Данте любови співець бесмертний / Іларіон Свєнціцький. − Львів : Б.В, 1922. − 15 с.
 15. Стріха М. Здолавши півжиття шляху земного… «Божественна комедія» Данте та її українське відлуння. – Київ: Факт, 2001.
 16. Франко I. Я. Данте Аліг'єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір з його поезій. Дантова друга любов // Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 12. – К., 1978.
 17. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.
 18. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження : [підручник для студентів державних університетів] / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. − Львів: Світ, 1993. − 310 с.
 19. Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. – Львів: 1982. 
Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 7:52 PM