Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

 

Питання:

 

Загальне поняття Відродження. Термін «Відродження». Періоди Відродження.

Гуманісти. Ренесансна утопія. Християнський гуманізм. Ренесансний протестантизм.

Італійське Відродження.

Французька література доби Ренесансу.

Відродження в Німеччині. Мартін Лютер (як перекладач Біблії).

Відродження в Іспанії.

Дошекспірівський етап Відродження в Англії. Томас Мор. Джефрі Чосер.

 

Завдання:

Прочитати «Утопію» Томаса Мора та «Кентерберійські оповідання» Джефрі Чосера.

Детально опрацювати «Оповідь Слуги каноніка» з «Кентерберійських оповідань» Джефрі Чосера у перекладі К. Родигіна

 

Список літератури:

 

  1. Кочур Г. Сервантес і його "Дон Кіхот" / Григорій Кочур // М. де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. – К.: Дніпро, 1995. – С. 672-678.
  2. Михайлов А. Д. Франсуа Рабле / А. Д. Михайлов // История всемирной литературы. – Т. 3. – М. – 1985. – С. 240-251.

3. Мор Т. Утопія / Томас Мор // Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто сонця. – Перекл. з лат. Й.Кобова та Ю.Цимбалюка. – К.: Дніпро, 1988. – 207 с.

  1. Чосер Дж. Оповідь Слуги каноніка / Джеффрі Чосер; [пер. К. Родигіна] // Отражения: Выпуск 5. Первые опыты художественного перевода / [отв. ред. и сост. О.В. Матвиенко]. – Донецк: ДонНУ, 2012. – С. 5-23.

5. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.

  1. Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. – Львів: 1982. 
Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 7:52 PM