Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

 

Питання:

 1. Вільям Шекспір (1564-1616). «Шекспірівське питання». Творчий доробок і хронологія творів.
 2. Естетика Шекспірової драми. Драматургічна концепція. Концепція комізму. Драматургічна композиція.
 3. Трагедії. Комедії.
 4. Поетична творчість. Сонети.
 5. Переклади В. Шекспіра українською мовою.

 

Завдання:

 

Прочитати п’єсу «Гамлет».

Прочитати передмову Івана Франка до п’єси «Гамлет» // Зібрання творів: У 50 т. – К: Наукова думка, 1981. – Т. 32.

 

Список літератури:

 

1. Вільям Шекспір. Сонети [пер. Д.Павличко], вступ до коментарів, коментарі Марії Габлевич. – Львів: Літопис, 1998. – 368 с.

2. Вільям Шекспір. Твори в шести томах. – Київ: Дніпо, 1984-1986.

 1. Гординський С. Шекспірові сонети в українських пере­кладах / Святослав Гординський // Київ: Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспі­льного життя. – 1959. – № 1 (51). – С. 17-20.

4. Крістофер Марло Трагічна історія доктора Фавста [пер. М.Стріха] // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.24-84.

5. Леся Українка Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т2. – К.: Видавництво «Наукова думка», 1975. – 369 с. [У цьому томі розміщено перекладацьку спадщину поетеси] Незавершений переклад драми «Макбет» В.Шекспіра С.318-326.

6. М.Габлевич Два українські «Гамлети» // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – НТШ 1997.

7. М.Габлевич Точка зору // Всесвіт. – №8-9, 1996.

8. М.Стріха Крістофер Марло і його «Фавст» // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.19-23.

9. М.Стріха Шекспір безмежний. Роздуми над першим Повним зібранням Шекспіра українською мовою // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.87-106.

 1. М.Стріха Шекспірові сонети в перекладах І.Костецького // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.107-110.
 2. О.Лучук Шекспір у контексті перекладацької діяльності П.Куліша і М.Лукаша // Іноземна філологія. – 1994. – вип. 107.
 3. Ткаченко С.І. Шекспірів сонет: труднощі інтерпретації // "Хай слово мовлено інакше...". Проблеми художнього перекладу: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу; Упоряд. В. Коптілов. – К.: Дніпро, 1982. – С. 255-266.
 4. Франко І. Передмови до п'єс В. Шекспіра: «Гамлет», «Приборкання непокірливої», «Макбет», «Юлій Цезар» // Зібрання творів: У 50 т. – К: Наукова думка, 1981. – Т. 32.
 5. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.
 6. Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. – Львів: 1982.
 7. Шекспір, Вільям. Буря: Пер. з англ. Ю. Клена / Клен, Юрій. Твори: В 4 т. – Торонто: Фундація імені Юрія Клена, 1960. – Т. 4. – С. 247-387.
 8. Шекспір, Вільям. Гамлет / Дія друга, сцена 2: У пер. Ігоря Костецького // Сучасність: Література, мистецтво, суспільне життя. – Мюнхен, 1963. – № 12 (36). – С. 53-63. – Дія третя, сцени 1 та 2: У пер. Ігоря Костецького // Сучасність: Література, мистецтво, суспільне життя. – Мюнхен, 1964. – № 4 (30). – С. 54-69.
 9. Шекспір, Вільям. Гамлет, принц Данії. Переклад Юрія Андруховича // Четвер. – 2000. – Вип. 10. – С. 2-103.
 10. Шекспір, Вільям. Гамлет, принц данський / Гребінка Л.Є. Ра­дість чорноземна: Поезії, переклади / Упоряд. та авт. приміт. Р. Доцен- ко; Авт. передм. І. Дзюба. – К.: Дніпро, 1990. – 365 с. – С. 126-315.
 11. Шекспір, Вільям. Гамлет, принц данський: Пер. з англ. Г. Кочура. – К.: "Альтерпрес", 2003. – 170 с. Шекспір, Вільям. Генріх IV: Пер. з англ. Дмитра Паламарчука / Шекспір, Вільям. Твори в шести томах. – К.: Дніпро, 1985. – Т. 3. – С. 162-348.
 12. Шекспір, Вільям. Сонети. З англійської переклав Михайло Москаленко // Всесвіт. – 2000. – № 1-2. – С. 152-153.
 13. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – К.: Дніпро, 1966. – 195 с.
 14. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. з англ. Ігоря Костецького. – Мюнхен: На горі, 1958. – 254 с.
 15. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. з англ. Ігоря Костецького. –Мюнхен: На горі, 1958.
 16. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. з англ. Остапа Тарнавського. – Філядельфія: Мости, 1997. – 321 с.
 17. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. з англ. та передм. Дмитра Павличка; Редакція, вступ до коментарів, коментарі Марії Габлевич. – Львів: Літопис, 1998. – 366 с.
 18. Шекспір, Вільям. Сонети: Пер. і передм. Г. П. Пилипенка. – К.: Довіра, 2004. – 162 с.
 19. Шекспір, Вільям. Трагедія Макбета. Король Генрі IV: Пер. з англ. Теодосія Осьмачки; Редакція і вступні статті Ігоря Костецького. – Мюнхен: На горі, 1961.
 20. Шекспір, Вільям. Трагедія Макбета. Король Генрі IV: Пер. з англ. Теодосія Осьмачки; Редакція і вступні статті Ігоря Костецького. – Мюнхен: На горі, 1961. – 446 с.
Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:00 PM