Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

  1. Історико-культурні передумови класицизму.
  2. Основні принципи класицистичної теорії. Французький класицизм і античність.
  3. Жанри літератури класицизму.  Класицистична трагедія. Драматургічна концепція.
  4. Огляд творчості П’єра Корнеля і Жана Расіна.
  5. Творчість Жана-Батіста Мольєра. Комедійний конфлікт.
  6. Дон Жуан в світовій літературі.

 

Прочитати комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», «Тартюф», «Дон Жуан».

 

Список літератури:

 

  1. Блез Паскаль. Думки. пер. з французької А. Перепаді, О. Хоми. – Київ: Дух і літера, 2009. – 704 с.
  2. Дон Жуан у світовому контексті / упорядник Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2002. – 446 с.

3. Ларошфуко Мемуры. Максимы / Франсуа де Ларошфуко. – [Пер. А.С. Бобовича, Э.Л. Линецкой]. – Ленинград: Наука, 1971. – 278 с.

4. Мольєр Комедії / Мольєр. – [Перекл. з франц. М.Рильського, В.Самійленка, І.Стешенко; передмова В.Пащенка]. – К.: Дніпро, 1981. – 501 с.

  1. Монгредьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мо­льера / Пер. с фр. и коммент. Е. В. Колодочкиной. – М.: Молодая гвардия, 2008. –261 с.

6. Паскаль Б. Мысли / Паскаль Блез [Пер. с фр., вступ. статья, коммент. Ю. А. Гинзбург]. – М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – 480 с.

7. Паскаль Б. Письма к провинциалу / Блез Паскаль [Пер. с фр. под ред. А.И. Попова] – К.: Port-Royal,1997. – 592 с.

8. Французькі класики XVII століття. Корнель. Расін. Мольєр. Буало / пер. М.Рильського; Вступна стаття й примітки С.Савченка. – Харків-Київ: Література і мистецтво, 1931. – 344 с.

9. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:01 PM