Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

 1. Характеристика доби Просвітництва. Гуманістичні ідеали просвітників.
 2. Література просвітницького раціоналізму в Англії. Життя і творчість Даніеля Дефо.
 3. Джонатан Свіфт як сатирик: літературна і політична діяльність.
 4. Полеміка Д. Дефо і Дж. Свіфта щодо просвітницького раціоналізму. 
 5. Література сентименталізму в Англії.
 6. Короткий огляд творчості Семюела Річардсона, Генрі Філдінга і Лоренса Стерна.

 

Прочитати твори: «Робінзон Крузо» Д. Дефо, «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта.

 

Список літератури:

 

1. Дефо Даніель Робінзон Крузо :подорожі і пригоди Робінзона на суші і морі /Даніель Дефо ; вільний переклад з чеської Марійки Підгірянки ; за редакцією Михайла Шалати.. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. − 141 с.

2. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво :література XVII-XVIII століть : посібник для вчителя /О.М. Ніколенко. − Харків : Ранок : Веста, 2003. − 223 с.

3. Поп Александер Нарис про людину. – Пер. Ірина Дибко. – 1981. – 53 с.

4. Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів :роман /Джонатан Свіфт ; переклад з англійської Миколи Іванова ; за редакцією Юрія Лісняка ; [ілюстрації Мортена]. − Київ : Національний книжковий проект, 2010. − 334 с.

5. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму. – Москва: Наука, 1983. – 255 с.

6. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.

 

Література Просвітництва в Франції та Німеччині

 

1. Загальна характеристика літератури Франції XVIII ст.

2. Життя і літературно-філософська діяльність Вольтера. Творчість Ж.-Ж. Руссо.

3. Багатогранність поглядів Д. Дідро, їх відгомін у творчості. Енциклопедія. Філософська повість «Жак-фаталіст».

4. Загальна характеристика літератури Німеччини XVIII ст.

5. Суть поняття штюрмерство. Творчість письменників «Бурі і натиску».

6. Життя і творчість Й.В. Гете.

7. Історія написання і проблематика трагедії «Фауст».

 

Завдання: прочитайте повість «Жак-фаталіст» Д.Дідро та трагедію «Фауст» Й.В. Гете.

 

Читаючи твори, зверніть увагу яким чином автори розкривають такі аспекти:

1. у повісті «Жак-фаталіст»

- свобода людини

- просвітницька подорож: куди і для чого

- розум vs чуттєвість

 

2. у трагедії «Фауст»

- трагедія Маргарити

- бунт проти усталених суспільних і моральних норм

- особисте vs загальне

- штучна людина

- здобутки і розчарування Фауста

- хто виграв парі про Фауста?

 

Список літератури:

 

 1. Дідро Дені. Жак фаталіст та його пан. / І. Кошелівець (пер.) — Мюнхен: Сучасність, 1970.
 2. Дідро Дені. Жак фаталіст та його пан. / І. Кошелівець (пер.) — Мюнхен: Сучасність, 1970.
 3. Дідро Дені. Жак-Фаталіст / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / В. Підмогильний (пер.). — Харків : Фоліо, 2007. — 447с.
 4. Дідро Дені. Жак-Фаталіст / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / В. Підмогильний (пер.). — Харків : Фоліо, 2007. — 447с.
 5. Кандід або оптимізм; пер з фр. В. Підмогильний, вст. стаття і прим. С. Родзевича, ред. М. Зерова. К. : Слово, 1927, XXXIV, 128, V c..
 6. Кандід. Вавілонська царівна : повісті. К. : Державне вид-во художньої літератури, 1955, 165 с.
 7. Кандід: філос. повісті : пер. з фр.; Передм. та прим. Я. І. Кравця; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шеченка Нац. акад. наук України. - Х. : Фоліо, 2011. - 410 с.
 8. Ослепление смертных (Вольный перевод из Ж.-Б. Руссо) // П.П. Гулак-Артемовський Твори. – К.: Дніпро, 1978. – С. 91-93.
 9. Рильський М. Т. Вольтер "Орлеанська діва" / Вольтер; переклад з франц. М. Т. Рильський. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – С. 3-8

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 9:02 PM