Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

1. Загальні риси літератури французького романтизму.

2. Ранній період французького романтизму: Жермена де Сталь, Рене Шатобріан.

3. Зрілий романтизм. Творчість В. Гюго.

4. Завершальний період французького романтизму. Творчість Жорж Санд та Альфреда де Мюссе.

5. Періодизація німецького романтизму. Літературно-художній та філософсько-естетичний аспекти Єнського та Гейдельбергського гуртків романтиків.

6. Е.Т.А. Гофман – письменник бідермаєру.

 

Завдання: прочитайте роман «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго та одну з літературних казок Е.Т.А. Гофмана.

 

Читаючи роман «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго, зверніть увагу на те, яким чином автор розкриває такі аспекти:

- пристрасть як основна риса характеру персонажа

- чинники, які спонукають до переродження персонажів

- архітектура собору в романі

- особливості зображення образу народу

- культура середньовіччя

- гротеск як засіб вираження ідеї або образу

 

Читаючи твори Е.Т.А. Гофмана, зверніть увагу на такі аспекти:

- протиставлення фантастичного і реального світів

- особливості літературних казок Е.Т.А. Гофмана

 

Список літератури:

 

1. Віктор Гюго Мистецтво і народ, есе й поеми, пер. Михайла Москаленка, Київ: 1984.

2. Гофман, Е. Т. А. Малюк Цахес : твори / Е.Т.А. Гофман ; пер. з нім. С. Сакидона та ін.; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2003. – 655 c.

3. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. Допущено Мін. освіти і науки України / Наливайко Д.С., Шахова К.О. — Т.: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 416 с.

4. Леся Українка Зібрання творів у дванадцяти томах. – Т2. – К.: Видавництво «Наукова думка», 1975. – 369 с. [У цьому томі розміщено перекладацьку спадщину поетеси] Переклад та переспів Віктора Гюго С.267-275.

Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман. – К., 1969. – С. 172

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:24 PM