Історія зарубіжної літератури

Питання та завдання для семінару

  1. Загальна характеристика французької реалістичної літератури XIX ст.
  2. Проспер Меріме – майстер реалістичної новели. Зв'язок творчості П.Меріме з Україною.
  3. Універсальність задуму, принципи побудови епопеї "Людська комедія" О. де Бальзака
  4. Життєвий і творчий шлях Гюстава Флобера.
  5. Характеристика творчого методу і новаторства Г.Флобера.
  6. Історія написання роману «Мадам Боварі», його проблематика.

 

Завдання: прочитайте роман «Мадам Боварі» Г.Флобера.

 

Читаючи роман «Мадам Боварі» Г.Флобера, зверніть увагу на такі аспекти:

-      розкриття соціальної і моральної картини епохи

-      роман «Мадам Боварі» як роман без героя

-      контрапункт як композиційний прийом

-      висвітлення внутрішнього світу персонажів через опис зовнішнього

-      як у романі вирішується питання «бути чи видаватися?»

 

Список літератури:

 

  1. Єрмоленко В. Невидимий Флобер http://litakcent.com/2012/01/31/nevydymyj-flober/

2. Реизв Б. Г. Творчество Флобера / Б.Г. Реизов. − Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. − 522 с.

3. Флобер Г. Мадам Боварі : побут провінції / Гюстав Флобер ; переклад з французької Миколи Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. − Лукаша. − 321 с.

Флобер Г. Пані Боварі ; Проста душа / Гюстав Флобер ; переклад з французької Миколи Лукаша та Михайла Гайдая. − Харків : Фоліо, 2012. − 397 с.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:30 PM