Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

  1. Загальна характеристика англійської реалістичної літератури XIX ст. в контексті Вікторіанської епохи.
  2. Життєвий і творчий шлях Чарльза Діккенса. Періодизація творчості. Особливості творчого методу письменника.
  3. Художній світ Вільяма Теккерея. Роман "Ярмарок суєти" – "роман без героя".
  4. Творчість сестер Бронте (Шарлоти, Емілі, Енн).

 

Завдання: прочитайте романи «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте, «Грозовий перевал» Емілі Бронте.

 

Читаючи романи, зверніть увагу на такі аспекти:

зображення суспільства Вікторіанської епохи

конфлікти (фізичні, моральні, інтелектуальні, емоційні)

символіка і провідні мотиви романів

романтичне і реалістичне зображення персонажів

елементи готичного в романах

 

Список літератури:

 

  1. Борисенко А. Две сестры, два романа // Эмилия Бронте . Грозовой перевал. Шарлотта Бронте. Джен Эйр. – М., 1999. – С.3-5.
  1. Діккенс, Чарлз Великі сподівання : роман / пер. з англ. Р. Доценка; Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2003. – 476 с.
  2. Соловьева Н. А.Викторианство как феномен культуры // История зарубежной литературы XIX века: Учебное пособие / Н. А. Соловьева, В. И. Грешных, А. А. Дружинина и др.; Под ред. Н. А. Соловьевой. - М.: Высш. шк„ 2007. - 656 с.
  3. Шарлота Б. «Джейн Ейр» http://ukrcenter.com/Література/Шарлотта-Бронте/40985/Джейн-Ейр
  1. Дружинина А. Сестры Бронте // История зарубежной литературы 19-го века (Под ред. И.Соловьевой)). – М., 1999. – С.220-226.
  2. Проскурин Б. Яшенькина Р. Из истории зарубежной литературы 1830-1870 годов: Английские реалисты XIX века. – Пермь, 1994. – С.127-149.
Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:29 PM