Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Модернізм

1. Історико-літературний процес кінця XIX – початку XX століття.

2. Поняття модернізму. Авангардистські течії у світовій літературі.

3. Літературно-художній та філософсько-естетичний аспекти модерністської літератури.

4. В. Вулф та Дж. Джойс – представники англійського модернізму.

5. Особливості художнього методу «потоку свідомості».

6. Життєвий і творчий шлях Е. Хемінгуея.

 

Прочитайте оповідання:

- В. Вулф «Спадок», «Пляма на стіні», «Жінка в дзеркалі»

- Дж. Джойса «Благодать», «Пансіон»

- Е. Хемінгуея «Гори як білі слони», «А тепер – спати»

 

Яким чином один день або один епізод характеризує персонажів? Які художні засоби використовують для цього письменники?

 

 

Список літератури:

 

1. Девід Герберт Лоуренс Вірші різних років // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.318-332.

2. Еліот Т.С. Поезії / Томас Стренз Еліот // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.350-367.

3. М.Стріха Девід Герберт Лоуренс – поет // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.313-317.

4. М.Стріха Оскар Вайлд – естет і страдник // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.193-197.

5. Оскар Вайлд Поезії // Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упор. Маским Стріха. – К.: Факт, 2003. – С.198-222.

  1. Пруст, Марсель У пошуках утраченого часу. Полонянка : роман / Марсель Пруст ; переклад з французької Анатоля Перепаді. – Харків : Фоліо, 2012. – 332 c.
  2. Пруст, Марсель У пошуках утраченого часу. Содом і Гоморра : роман / Марсель Пруст ; переклад з французької Анатолія Перепаді ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук. – Харків : Фоліо, 2012. – 439 c.

 

Постмодернізм

 

1. Літературний процес XX ст. Особливості літератури після двох світових воєн.

2. Екзистенціалізм у літературі Франції. Творчість Ж.-П. Сартра і А.Камю.

3. Постмодернізм як культурний феномен кінця ХХ ст. Іронія, гра, інтертекстуальність, текст – ключові поняття літературознавства кінця ХХ ст.

4. Представники британського постмодернізму – Дж. Фаулз, Дж. Барнс, П.Акройд

 

Прочитайте роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта».

Питання для обговорення:

-      Вікторіанська епоха очима Дж. Фаулза

-      приклади постмодерністської зневіри в авторитетах

-      особливості оповіді та композиції роману 

письменник як персонаж роману

Список літератури:

 

  1. Акройд, Пітер Клеркенвельські оповіді / Пітер Акройд ; [переклад з англійської А.О. Івахненко, Н.В. Скоробогатова ; художник-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 281 с.

2. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм.- Х.: Фолио, 2000.

  1. Кнабе Г. С. Роман Умберто Эко "Маятник Фуко" и обязанность предупреждать // Кнабе Г.С. Избранные труды. Теория и история культуры. - М. - СПб., 2006. - С. 952-961.

4. Литературная энциклопедия терминов и понятий: Под ред. А.Н.Николюкина. – М., 2001.

5. Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. А.А.Грицанов, М.А.Можейко. – Минск, 1999.

6. Хассан І. Культура постмодернізму. // Вікно в світ. – 1999. - № 5(8).- С. 99 – 112.

7. Эко У. Заметки на полях “Имени розы”// Иностранная литература. - 1988. - № 10. – С. 88 –Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. – 1994. - № 4. – С. 98 – 115.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:31 PM