СПИСОК

науково-методичних праць ІВАНУСИ Андрія Івановича

п/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 10 жовтня 2012 р.

1.

 Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу проекту

Друк

Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2011. – № 18. – С. 51-57. Фахове видання.

7

Ю.П. Рак,

О.Б. Зачко,

С.Ю. Дмитровський

2.

Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд

 

Друк

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 1(37). – С. 14-20.  Фахове видання.

7

Ю.П. Рак,

О.Б. Зачко

3.

Information technologies in strategic management of vital activity safety project portfolios

 

Print

Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2011. – №1/5(49). – С. 42-44.Фахове видання.

3

Y.P. Rak,

V.V.Kovalyshyn, O.B. Zachko,

I.G. Barabash

4.

Управління ризиком проектування стадіонів до Євро-2012 на концептуальній стадії життєвого циклу проекту

 

Друк

Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України : зб. тез Міжн. конф. "Управління проектами у розвитку суспільства". – К. : КНУБА, УАУП, АУП, 2011. – С. 180-181.

2

Ю. П. Рак, О. Б. Зачко

5.

Проектно-орієнтований підхід розрахунку часу безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд

 

Друк

Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК ім. адмірала Макарова, 2011. – С. 264-267.

4

Ю. П. Рак,

О. Б. Зачко

6.

Інноваційні інструменти управління проектом безпечної евакуації людей  із спортивно-видовищних споруд (на прикладі львівського стадіону до євро 2012)

 

Друк

ІX Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами і проектами». – Харків : НАУ ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», 2011. – С. 121-123.

3

Ю.П. Рак,

О.Б. Зачко,

В.Б. Федан

за 2011 рік