Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

ФОРМА ДОДАТКУ 11
Список
наукових та навчально-методичних праць

Зачка Олега Богдановича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.                    

Information technologies in strategic management of vital activity safety project portfolios

Друк.

Східно-Європейський журнал передових технологій. –2011. – № 1/5(49). С. 42-44. Фахове видання.

3

Rak Y.P.

Kovalyshyn V.V.

Barabash I.G.

Ivanusa A.I.

2.                    

Теоретичні підходи до проектування систем автоматизації відбору інформації при проектно-орієнтованому управлінні

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. 2011. С. 433-438.

 

Рак Ю.П.

Микитів О.Ю.

3.                    

Моделювання показників дорожньо-транспортних пригод на прикладі Львівської області

Друк.

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Том 2. – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 314-316.

3

Рак Т.Є.

Бурак Н.Є.

Вовчук І.М.

4.                    

Управління ризиком проектування стадіонів до Євро-2012 на концептуальній стадії життєвого циклу проекту

Друк.

Тези доповідей VIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України. К.: КНУБА. – 2011. – С. 180-181.

2

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

5.                    

Розроблення моделей прогнозування кількості дорожньо-транспортних пригод засобами системи Statistica

Друк.

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.07. – С. -331-336. Фахове видання.

5

Вовчук І.М.

Бурак Н.Є.

6.                    

Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу проекту

Друк.

Пожежна безпека. – 2011. – № 18. – С. 51-57. Фахове видання.

7

Рак Ю.П.

Дмитровський С.Ю.

Івануса А.І.

7.                    

Моделювання роботи телекомунікаційної системи вищого навчального закладу засобами мультиагентної моделі

Друк.

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 352-355. Фахове видання.

5

-

8.                    

Пути усовершенствования профессиональной подготовки специалистов подразделений МЧС с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Друк.

Управляющие системы и машины.2011. – № 4. – С. 37-43. Фахове видання.

7

Рак Ю.П.

Зачко О.Б.

9.                    

Проектування систем автоматизації відбору інформації при проектноорієнтованому управлінні

Друк.

Вісник СНУ імені Володимира Даля. – 2011. – № 3(157). Частина ІІ. – С. 106-110. Фахове видання.

5

Рак Ю.П.

Микитів О.Ю.

10.                 

Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд

Друк.

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 1(37). – С. 14-20. Фахове видання.

7

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

11.                 

Автоматизація формування та публікації на web-порталі МНС України інформації щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: проектний підхід

Друк.

Сучасні комп‘ютерні системи та мережі: розробка та використання. Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2011. – Львів: НФК «Українські технології». – 2011. – С. 206-207.

2

Рак Ю.П.

Дунець Р.Б.

Рак Т.Є.

12.                 

Удосконалення процесу прийняття проектних рішень для ліквідації пожежі засобами комп‘ютерного тренажера

Друк..

Пожежна безпека. – 2011. – № 19. – С. 124-130. Фахове видання.

7

Рак Ю.П.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

1.                    

Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина І. Електронно-обчислювальні машини.

Друк.

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 120 с.

120

Кухарська Н.П. Рак Т.Є.

Григорчук Р.О.

Смотр О.О.