Лічильник відвідувань

ФОРМА ДОДАТКУ 11
Список
наукових праць

Мальця Ігоря Остаповича

за 2011 р.

 

п\п

Назва

Харак-тер ро­боти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.                

Практичні проблеми організації системи захисту інформації у структурних підрозділах міністерства надзвичайних ситуацій України

 

друк

Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми о числювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 265-272.

8

Грицюк Ю.І.

2.                

Інформаційний аналіз структурних компонент надзвичайних ситуацій

друк

Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 62-67.

6

Грицюк Ю.І.,

Рак Т.Є.

3.                

Аналіз можливостей телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій

друк

Информацыонные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех-2011»: мат.  Междун.  научно-практической конф. [зб. наук. праць ], 5-10 сентября 2011 г., г. Севастополь : Вид-во СевНТУ. – 2011.  – С. 204-205.

3

Грицюк Ю.І.,

Рак Т.Є.

4.                

Впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій

 

друк

Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 326-331.

Фахове видання.

6

Грицюк Ю.І.

5.                

Роль та проблеми функціонування телекомунікаційних систем при надзвичайних ситуаціях

 

друк

Комп’ютерні науки та інформа­ційні технології Вісник Національного універси­тету “Львівська політехніка” № 710, 2011-  С.74-78

Фахове видання.

5

-

6.                

Геометричне моделювання областей параметрів пожежотехнічних систем

 

друк

Комп'ютерно-інтегровані технології:  освіта, наука, виробництво Науковий журнал Луцького національного технічного університету, № 6 (2011), - С.164-167

Фахове видання.

4

Мартин Є. В.,

Лебедєв М. Ю.