Лічильник відвідувань

ФОРМА ДОДАТКУ 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Смотр Ольги Олексіївни

за 2011 рік

 

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Потреба застосування інформаційних систем підтримки прийняття рішень під час гасіння лісових пожеж

 

Друк.

Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2011). Збірник тез ІІІ науково-практичної конференції. Львів-Чинадієво, 2011– С. 19-21.

3

 

2.                    

Використання інформаційних систем для підтримки прийняття рішень при управлінні пожежно-рятувальними підрозділами МНС України

Друк.

Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали науково-практичного  семінару 14 грудня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 270-273.

 

3

 

 

Подано до друку

3.                    

Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж  

 

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2011. –№ 5

12

Ю.І.Грицюк

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина І. Електронно-обчислювальні машини.

Друк.

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 120 с.

120

Кухарська Н.П. Рак Т.Є.

Григорчук Р.О.

Зачко О.Б.