Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

БАБАДЖАНОВОЇ ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ

п\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

1

Роль сорбентів у ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на поверхні грунту

друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.- №4, 2010. Частина 1.- С.75-81.

7

Гринчишин Н.М.

2

Утилізація натрію тіосульфату з отриманням радіаційно-захисних матеріалів

друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.- №4, 2010. Частина 1.- С.119-123.

5

Знак З.О., Романович І.М.,

Васійчук В.О.

3

Фактори, що обумовлюють пожежнеу небезпеку лінійної частини магістрального газопроводу

друк

Пожежна безпека, №18, 2011.- С. 27-34.

 

8

Павлюк Ю.Е., Сукач Ю.Г.

4

Міграція нафти і нафтопродуктів у поверхневі шари грунту при аварійних розливах

друк

Збірник наукових праць Х-ї міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» Том 1.- Київ, 2011.- С. 22-26.

5

Гринчишин Н.М.,

Сукач Ю.Г.

5

Проблеми забруднення грунту нафтопродуктами

друк

Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Техногенна безпека: теорія, практика, інновації”. – Львів, 2011. – С. 35-36.

2

Гринчишин Н.М.

6

Основи прогнозування повеней

друк

Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Техногенна безпека: теорія, практика, інновації”. – Львів, 2011. – С. 21-22.

2

Сукач Ю.Г.

7

Зсувні процеси на території України

друк

Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Техногенна безпека: теорія, практика, інновації”. – Львів, 2011. – С. 23-24.

2

Сукач Ю.Г.,

Сукач Р.Ю.

8

Вплив типу рік на умови виникнення повеней

друк

Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Техногенна безпека: теорія, практика, інновації”. – Львів, 2011. – С. 25-26.

2

Сукач Р.Ю.

9

Исследование кинетики поглощения газового конденсата почвами

 

друк

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы. Сборник материалов V международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. Часть 1.- Минск, 2011.- С. 130-132.

3

Козаченко В.Ю.

10

Дослідження кінетики поглинання газового конденсату грунтами різного складу

 

друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Безпека об’єктів нафтогазового комплексу».- Івано-Франківськ, 2011.- С.143-146.

4

Козаченко В.Ю.

11

Дослідження кінетики змочування грунтів газовим конденсатом

 

друк

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів, 2011. – С. 88-89.

2

Козаченко В.Ю.

 

Лічильник відвідувань