Форма додатку 11
Список
наукових та навчально-методичних праць

Павлюка Юрія Емільовича

п\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи:

1.          

Про необхідність внесення змін у методику категорування зовнішніх технологічних установок за вибухопожежною небезпекою

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  – Львів:   ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №18, 2011.- С.128-133. Фах. видання.

6

Ференц Н.О.

2.          

Фактори, що обумовлюють пожежну небезпеку лінійної частини магістрального газопроводу.

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  – Львів:   ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №18, 2011.- С.27-34. Фах. видання

8

Бабаджанова О.Ф., Сукач Ю.Г

3.          

Категорії приміщень атомних електростанцій за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

друк.

Мат. II міжнарод. науково-практичної конференції «Техногенна безпека: теорія, практика, інновації. Львів, ЛДУБЖД, 2011, с.126-127.

2

Ференц Н.О.

4.          

Оцінка параметрів ударної хвилі при вибуху типу BLEVE у резервуарах із скрапленими вуглеводневими газами

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  – Львів:   ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №19, 2011.- С.95-100. Фах. видання.

6

Ференц Н.О.

 

Лічильник відвідувань