Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Вербицької Лідії Олегівни

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

1.     

Вода в поетичному світі

Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму

Друк.

Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С.130-139.

Фахове видання.

10

 

2.     

Священний шлюб землі-матері з батьком-небом у контексті поетичної натурфілософської символіки Івана Франка

Друк.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 547 – 548: Слов’янська філологія. – С. 32-37. Фахове видання.

 

6

 

3.     

Психологізація природи у Франкових поезіях «Днів журби»

Друк.

Історико-літературний журнал: наукове видання / відп. ред. Н.Малютіна. – Одеса, 2011. – Вип. 19. – С. 530-541. Фахове видання.

 

12

 

4.     

Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка («Мій Ізмарагд», «Давнє й нове»)

Друк.

Слово і Час. – 2011. - № 7. – С. 39-49. Фахове видання.

 

11

 

5.     

Іван Франко «в плен-ері» (до проблеми «митець і природа»)

Друк.

Дивослово. – 2011. - № 10. – С. 49-51.

 

3