Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць
Гуцуляк Юрій Васильович
 
№ п/п 
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг (сторі-нок)
Співавтори

 

1
2
3
4
5
6
І. Наукові роботи, опубліковані до захисту 
кандидатської дисертації

1.

Температуростійкі силікатні захисні покриття для металів та сплавів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану.

Друк

Збірник наукових праць «Пожежна безпека» – 2011. – Випуск 18 – С. 46-50

Фахове видання

2

Гивлюд М.М.,

Дубина Д.Л.

 

2.

Огнестойкие и химическистойкие покрытия для конструкций из алюминиевых сплавов.

 

Друк

Сборник трудов ІI международной научно-технической конференции «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы».

Воронеж

 20 сентября 2011 .

2

Вовк С.Я.

3.

Вогнезахисні покриття для металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів

 

Друк

Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека - 2011».  Харків –17-18 листопада 2011. С. ооо.

 

Гивлюд М.М.,

Артеменко В.В.,

Башинський О.І.

 

4.

Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покривами основі наповнених поліалюмосилоксанів

Друк

Збірник наукових праць УкрНДІЦЗ – 2011. – Випуск 19 – С. 45-51.

Фахове видання

6

Артеменко В.В.,

Лоїк В.Б.

 

5.

Вогнезахисні покриття для металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів

Друк

13 Всеукр. науково-практ. конференція рятувальників

м. Київ

 

Башинський О.І.,

Гивлюд М.М.