Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Васильєвої Олени Едуардівни

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Вплив похибки профілю і шорсткості робочої поверхні зубця колеса після зубофрезерування червячною фрезою та обертового моменту на амплітуду коливання зубчастої передачі

Друк.

10-й міжнародний симпозіум українських інженерів механіків у Львові. 2011 р. Праці. НУ «Львівська політехніка». // ТзОВ «КІНАПРІ ЛТД».С. 217-219. Фахове видання.

3

-

2.                    

Дослідження коливних процесів зубчастої передачі на випробувальному стенді із замкненим силовим контуром

Друк.

Вісник НТУ «ХПІ» «Проблемы качества и долговечности зубчатых передач, редукторов, их деталей и узлов». 2011 р. – С.112-123. Фахове видання.

11

-

3.                    

Динамічна та математична моделі для циліндричних зубчастих передач з урахуванням дії навантажень

Друк.

Вісник Севастопольського політехнічного університету, № 17 «Надійність і довговічність механізмів, конструкцій та біомеханічних систем», 2011 р. –C. 71-77. Фахове видання

6

-

4.                    

Усовершенствование ручных (переносных) стволов для тушения пожаров

Друк.

SixthscientificconferencewithinternationalparticipationandexpositionThecivilprotection2011”. Доклади. – Ч. 1 – София: академия на МВР, 2011. – С. 45 – 49.Фахове видання

4

Паснак І.В.

5.                    

Визначення оптимальних конструкційних та експлуатаційних чинників комбінованого водопінного ствола

Друк

Пожежна, аварійно-рятувальна та спеціальна техніка: стан, проблеми та перспективи – 2011. Матеріали науково-практичної конференції // Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 46-48.

2

Паснак І.В.

6.                    

Вплив похибки профілю і шорсткості робочої поверхні зубця колеса після зубофрезерування червячною фрезою та обертового моменту на амплітуду коливання зубчастої передачі

Друк

10-й міжнародний симпозіум українських інженерів механіків у Львові. 2011 р. Праці. НУ «Львівська політехніка». // ТзОВ «КІНАПРІ ЛТД».С. 217-219.

 

2

 

7.                    

Ствол комбінованої подачі компактного струменя води та повітряно-механічної піни низької кратності

Друк.

Пат. 57620 Україна, МПК (2011.01), A62C 31/00. № u 2010 08728; зявл. 13.07.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. №5.

5

Паснак І.В.

8.                    

Багатофункціональний пожежний причіп

Друк

Пат. 63299 Україна, МПК (2011.01), А62С 27/00. u 2011 01338; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19.

 

Ренкас А.Г.

Мовчан І.О.

Гуліда Е.М.

Паснак І.В.

9.                    

Коліно пістолетного типу для ручних пожежних стволів

Друк

Пат. 64205 Україна, МПК (2006.01), А62С 31/28. № u 2011 07369; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20.

 

 

Паснак І.В.

10.                

Переносний пожежний скомбінований ствол пістолетного типу

Друк

Пат. 64206 Україна, МПК (2006.01), А62С 31/07. № u 2011 07378; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20.

 

Паснак І.В.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Технологія матеріалів

Друк

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 205 с.

205

Паснак І.В.