Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Паснака Івана Васильовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Усовершенствование ручных (переносных) стволов для тушения пожаров

Друк.

SixthscientificconferencewithinternationalparticipationandexpositionThecivilprotection2011”. Доклади. – Ч. 1 – София: академия на МВР, 2011. – С. 45 – 49.Фахове видання

5

Васильєва О.Е.

2.                    

Надійність багатофункціональної пожежної техніки та основні напрями її підвищення

Друк.

Матеріали IVМіжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту”. – Ч. 1 – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 73 – 75.Фахове видання

2

-

3.                    

Визначення оптимальних конструкційних та експлуатаційних чинників комбінованого водопінного ствола

Друк.

Пожежна, аварійно-рятувальна та спеціальна техніка: стан, проблеми та перспективи – 2011. Матеріалинауково-практичноїконференції // Черкаси: АПБ ім. ГероївЧорнобиля, 2011. – С. 46 – 48.Фахове видання

2

Васильєва О.Е.

4.                    

Застосування модернізованої пожежної техніки для ліквідації пожеж на промислових підприємствах

Друк.

Матеріали 13 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2011. – 489 с.Фахове видання

5

-

5.                    

Універсальний багатофункціональний пожежний причіп

 

Строительство, материаловедение, машиностроение, 2011. - Сб. науч. трудов. Вип. 62. – Дн-вск., ГВУЗ ПГАСА, 2011. – С. 272-276.

4

Васильєва О.Е.

6.                    

Сравнительная характеристика существующих пожарных прицепов и возможность их совершенствования

Друк

Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 2011. - В 2 Ч. Ч. 1 - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. – С. 113-115.

2

 

7.                    

Розрахунок гідравлічних параметрів комбінованого водопінного ствола

Друк

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: НУЦЗ України, 2011. – С. 188-189.

1

 

8.                    

Експериментальне дослідження впливу комбінованого навчання із залученням комп’ютерних інтерактивних засобів на успішність студентів

Друк

Збірник праць Шостої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища». – К.: 2011. С. 266-270.

4

Ренкас А.Г.

Сичевський М.І.

Придатко О.В.

9.                    

Ствол комбінованої подачі компактного струменя води та повітряно-механічної піни низької кратності

Друк.

Пат. 57620 Україна, МПК (2011.01), A62C 31/00. № u 2010 08728; зявл. 13.07.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. №5.

5

Васильєва О.Е

10.                

Багатофункціональний пожежний причіп

Друк

Пат. 63299 Україна, МПК (2011.01), А62С 27/00. № u 2011 01338; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19.

 

 

Ренкас А.Г.

Мовчан І.О.

Гащук П.М.

Гуліда Е.М.

Васильєва О.Е.

11.                

Коліно пістолетного типу для ручних пожежних стволів

Друк

Пат. 64205 Україна, МПК (2006.01), А62С 31/28. № u 2011 07369; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20.

 

 

Васильєва О.Е.

12.                

Переносний пожежний скомбінований ствол пістолетного типу

Друк

Пат. 64206 Україна, МПК (2006.01), А62С 31/07. № u 2011 07378; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20.

 

 

Васильєва О.Е.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.