Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Поповича Василя Васильовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Features of people evacuation during fires by means of fire ladders and vehicle lifts

Друк.

Emergency evacuation of people from buildings. International Scientific and Technical Conference. Warsaw, 31.03-01.04.2011. – Warsaw, 2011. - P. 287-289.Фахове видання.

3

Kovalchuk V.M.

2.                    

Аналіз пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж

Друк.

Пожежна безпека: збірник наукових праць. –2011. – № 18. С. 139-144. Фахове видання.

6

Ренкас А.Г.,

Руденко Д.В.

3.                    

Пропозиції щодо класифікації наземних транспортних засобів, які призначені для гасіння лісових пожеж

Друк.

Актуальні проблеми природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матеріали ІVнауково-практичної конференції, (Черкаси, 7-8 квітня 2011 р.). - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. С. 77-79.

Фахове видання.

3

-

4.                    

Аналіз наземних транспортних засобів, які призначені для проведення евакуації та рятування людей

Друк.

Пожежна, аварійно-рятувальна та спеціальна техніка: стан, проблеми та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, (Черкаси, 2011 р.). - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 41-42.Фахове видання.

2

Підгородець-кий Я.І.

5.                    

Едафічні властивості ґрунтових розрізів у межах впливу териконів вугільних шахт

Друк.

Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: збірник тез Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2011 р.). – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – С. 53-55. Фахове видання.

3

-

6.                    

Природна фітомеліорація вугільних відвалів

Друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 127-131.Фахове видання.

5

Мисяк Р.І.,

Брунець К.С.

7.                    

Аналіз використання військової техніки у підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

Друк.

Перспективи розвиткуозброєння та військової

техніки Сухопутнихвійськ: матеріалиІVВсеукраїнської науково-технічної конференції, (Львів, 12-13 квітня 2011 р.). – Львів: Академія Сухопутних військ іменігетьмана Петра Сагайдачного, 2011. – С.

1

Сичевський М.І.,

Авдєєв І.В.

8.                    

Проблеми та перспективи взаємодії інженерних підрозділів Міністерства оборони України з аварійно-рятувальними підрозділами МНС України при ліквідації наслідків паводків та повеней

Друк.

Перспективи розвитку озброєння та військової

техніки Сухопутних військ: матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції, (Львів, 12-13 квітня 2011 р.). – Львів: Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2011. – С.

1

Сичевський М.І.,

Авдєєв І.В.

9.                    

Содержание тяжелых металлов в отвалах и растительности угольных шахт

Друк.

МатериалыМеждународногомолодежногонаучногофорума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011.

1

-

10.                

Спосіб регулювання тиску у апараті на стисненому повітрі АСВ-2

Друк

Деклараційний  патент на корисну модель (№2010 11434). Отримано 10 жовтня 2011р.

 

Ренкас А.Г.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Пожежні автомобілі. Частина 1.

Друк.

Навчально-наочний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 100 с.

100

Ренкас А.Г.